הזמנת מגרש טניס למנויים בלבד

 ברישום מוקדם במשרד הקאנטרי